Opphold

Her finner dere fremgangsmåten ved bestilling av opphold på CAMP SJUSJØEN/Mesnali Leirskole.

Fjellturen går over Lunkefjell. Her forteller May-Sylvi hva vi kan se fra toppen.

Fjellturen går over Lunkefjell. På toppen er det god utsikt og her er det naturlig å fortelle hva vi kan se i alle himmelretninger.

Opphold på leirskolen – utenom ordinær leirskole

Skoler og grupper kan gjerne bestiller opphold på leirskolen for kortere eller lengre opphold utenom det ordinære leirskoletilbudet. Vi har jevnlig besøk av lokale skoler som kommer for å ha aktivitetsdag, mens andre skoler blir her noen dager i forbindelse med skoleavslutning.

Se hva vi kan tilby av aktiviteter og kontakt oss gjerne for en prat om priser og planlegging. E-post: runi@mesnali.no/Tlf. 40 40 60 56.

Ordinær leirskole

1. Kontakt Camp Sjusjøen

Før dere kan bestille leirskoleopphold, kontakter dere leirskolen på tlf. 40 40 60 56 / 62 35 93 30 eller ved å sende en e-post til: runi@mesnali.no. Her får dere reservert en uke av leirskolen.

2. Bestilling/kontrakt

Når dere har fått reservert en uke, skriver dere ut plassbestillings- og refusjonsskjemaene:

Les også om betalingsrutiner.

Bestillingen fyller dere selv ut med de nødvendige informasjonene og sender dem til Camp Sjusjøen/Mesnali Leirskole (husk å ta kopi!).

Refusjonsgarantien1) fylles ut av en ansvarlig fra skoleetaten i kommunen. Den returneres også til Camp Sjusjøen (husk å ta kopi!).

Skoler kan gjerne bestille opphold/lage en samarbeidsavtale med Camp Sjusjøen for flere år om gangen. De som bestiller plass  for 3 til 4 år får 5% i rabatt. Skoler som bestiller plass for 5 år om gangen eller mer får 10% i rabatt! 

1) Etter oppholdet vil Ringsaker kommune sende brukerkommunen et refusjonskrav for utgiftene kommunen har av lærerne på Mesnali Leirskole. Brukerkommunen vil etter det søke om å få pengene refundert fra staten. De fleste kommunene har rutiner på dette.

Når leirskolen har mottatt underskrevet bestilling, vil dere få en bekreftelse på at dere har bestilt og fått plass på Camp Sjujsøen/Mesnali Leirskole. Fra da av er bestillingen/kontrakten gjeldende!

NB! Reservasjon er ikke det samme som bestilling. Skoler som reserverer plass, må regne med å bli flyttet på for å gi plass til dem som bestiller (Første mann til mølla).

Les også om betalingsrutiner.

3. Før oppholdet
I god tid før oppholdet vil dere få et brev fra oss med de siste opplysningene før dere kommer. I brevet står bl.a. hvilket bygg dere skal bo på og hvilke rom dere får tildelt.

På siden med  dokumentarkiv finner dere «Navneliste og romplassering m.m.»  for hvert bygg. Når dere har fått brevet fra oss med opplysninger om hvilket overnattingsbygg dere har fått tildelt, skriver dere ut listene med rommene dere skal bo på (legg merke til at det er lister for sommerleirskole og lister for vinterleirskole). Her fordeler dere elever og lærere, fyller ut de andre opplysningene vi trenger og evt. ekstra bestillinger.

Romfordelingen av elevene, er det dere som bestemmer. På samme liste kan dere krysse av om dere ønsker å leie sengetøy, om dere ønsker alternative aktiviteter m.m. og om det er andre forhold vi på leirskolen bør vite om.

Senest 2 uker før dere ankommer Camp Sjusjøen/Mesnali Leirskolesender dere oss listene med Navne- og remplasseringer m. m.

Dere kan velge å sende det som:

1. E-post: runi@mesnali.no / post@mesnali.no

2. Faks: 62 35 93 31

3. Camp Sjusjøen, Mesnali Leirskole
Sørmessenvn. 23
2610 Mesnali

4. Forberedelser
Det er viktig at dere forbereder dere når oppholdet nærmer seg.

I dokumentoversikten finnere det dere trenger av info til oppholdet. Det er opp til skolen/lærerne (og foreldre) om de skriver ut informasjonen elevene trenger og kopierer til dem eller om det er nok å be dem om å gå inne på leirskolens nettside (f.eks. ved å vise til linker).

Ta gjerne en tur innom siden med bilder/filmer eller besøk vår facebookside mens dere venter.

Vi gleder oss til dere kommer!