Opphold

Her finner dere fremgangsmåten ved bestilling av opphold på CAMP SJUSJØEN Leirskole.

Fjellturen går over Lunkefjell. På toppen er det god utsikt og her er det naturlig å ta en stopp for å fortelle hva vi kan se i alle himmelretninger.

Opphold på leirskolen – utenom ordinær leirskole

Skoler og grupper kan gjerne bestiller opphold på leirskolen for kortere eller lengre opphold utenom det ordinære leirskoletilbudet. Vi har jevnlig besøk av lokale skoler som kommer for å ha aktivitetsdag, mens andre skoler blir her noen dager i forbindelse med skoleavslutning.

Se hva vi kan tilby av aktiviteter og kontakt oss gjerne for en prat om priser og planlegging. E-post: runi@mesnali.no/tlf. 40 40 60 56.

Ordinær leirskole

1. Kontakt CAMP SJUSJØEN Leirskole

Før dere kan bestille leirskoleopphold, kontakter dere leirskolen på tlf. 40 40 60 56 / 62 35 93 30 eller ved å sende en e-post til: runi@mesnali.no. Her får dere reservert en uke av leirskolen.

2. Bestilling/kontrakt

Når dere har fått reservert en uke, skriver dere ut plassbestillings- og refusjonsskjemaene:

Les også om betalingsrutiner.

Bestillingen fyller dere selv ut med de nødvendige informasjonene og sender dem til CAMP SJUSJØEN Leirskole (husk å ta kopi!).

Refusjonsgarantien1) fylles ut av en ansvarlig fra skoleetaten i kommunen. Den returneres også til CAMP SJUSJØEN Leirskole (husk å ta kopi!).

Skoler kan gjerne bestille opphold/lage en samarbeidsavtale med leirskolen for flere år om gangen. De som bestiller plass for flere år om ganger får rabatter!

1) Etter oppholdet vil Ringsaker kommune sende brukerkommunen et refusjonskrav for utgiftene kommunen har av lærerne på leirskolen. Brukerkommunen vil etter det søke om og få pengene refundert fra staten. De fleste kommunene har rutiner på dette.

Når leirskolen har mottatt underskrevet bestilling, vil dere få en bekreftelse på at dere har bestilt og fått plass på Camp Sjusjsøen Leirskole. Fra da av er bestillingen/kontrakten gjeldende!

NB! Reservasjon er ikke det samme som bestilling. Skoler som reserverer plass, må regne med å bli flyttet på for å gi plass til dem som bestiller (Første mann til mølla).

Alltid hyggelig å komme til CAMP SJUSJØEN Leirskole. Engasjerte og kunnskapsrike, samt at lærerne krydrer aktivitetene med gode historier. Alltid god mat og hyggelig atmosfære.
– Stig Johansen, inspektør Spjelkavik skole

3. Før oppholdet
I god tid før oppholdet vil dere få et brev fra oss med de siste opplysningene før dere kommer. I brevet står bl.a. hvilket bygg dere skal bo på og hvilke rom dere får tildelt.

På siden med Informasjon før opphold finner dere «Navneliste og romplassering m.m.»  for hvert bygg. Når dere har fått brevet fra oss med opplysninger om hvilket overnattingsbygg dere har fått tildelt, skriver dere ut listene med rommene dere skal bo på (legg merke til at det er lister for sommerleirskole og lister for vinterleirskole). Her fordeler dere elever og lærere, fyller ut de andre opplysningene vi trenger og evt. ekstra bestillinger.

Romfordelingen av elevene, er det dere som bestemmer. På samme liste kan dere krysse av om dere ønsker å leie sengetøy, om dere ønsker alternative aktiviteter m.m. og om det er andre forhold vi på leirskolen bør vite om.

Senest 2 uker før dere ankommer CAMP SJUSJØEN Leirskolesender dere oss listene med Navne- og romplasseringer m. m.

Dere kan velge å sende det som:

1. E-post: runi@mesnali.no/post@mesnali.no

2. Faks: 62 35 93 31

3. CAMP SJUSJØEN Leirskole
Sørmessenvn. 23
2610 Mesnali

4. Forberedelser
Det er viktig å forbereder seg litt før oppholdet.

I Informasjon om opphold finnere det dere trenger av info til oppholdet. Det er opp til skolen/lærerne om de skriver ut informasjonen elevene trenger og kopierer til dem eller om det er nok å be dem om å gå inne på leirskolens nettside (f.eks. ved å vise til linker).

På YouTube ligger mange filmsnutter, videoblogger og nyttig informasjon før oppholdet. Det kan også være lurt å følge oss på Facebook og Instagram.

CAMP SJUSJØEN Leirskole

Vi gleder oss til dere kommer!