Norsk Leirskoleforening hadde sitt årlige kurs på Mesnali Leirsted.

NORSK LEIRSKOLEFORENING: Det ble lange dager med kursing, utveksling og diskusjoner.

Fjelltur med utsikt mot Nevelvann og Nevelfjell.

Fjelltur med utsikt mot Nevelvann og Nevelfjell.

Kursing
Temaer for kursene varierer fra år til år, men 1. hjelp er en fast og viktig del hvert år. I år hadde vi den erfarne og dyktige instruktøren, Arnulf Hansen, fra Østfold Røde Kors som underviser, sammen med kjent ansikt på Mesnali Leirskole.

En viktig del for leirskolelærere er formidling av stoff til elevene. For å bli enda bedre på det, hadde vi kursholder, Marit Anmarksrud, på besøk. Marit har lang erfaring med tema og bevistgjorde deltakerne i fortellerkunsten og de redskapene en forteller kan bruke.

Regler forandres og nye forskrifter kommer. Leirskoledrivere skal sørge for at bygninger er i forskriftsmessig stand og samtidig gjør et forebyggende arbeid. De fikk også oppdatert kunnskap.

Orientering
Styret i leirskoleforeningen har bukt mye resurser på å sikre norske skoleelever et leirskoleopphold.

Det, og andre temaer de har jobbet med det siste året, fikk medlemmene en orientering om. Sakene  opptar dem og det ble diskutert og drøftet ut i de sene nattetimene.

Arnulf Hansen og Thor Kristian Ringsbu underviste i 1. hjelp.

Arnulf Hansen og Thor Kristian Ringsbu underviste i 1. hjelp.

Birkebeinerriket
Mesnali Leirskole ønsket også å gi gjestene en smakbit av skolen og konseptet skolen bygger på.

På nysnø og under en skyfri himmel, fikk deltakerne enten en tur til beins eller på ski i det lokale Birkebeinerriket.

En nærmere innføring fikk deltakerne i skolens nærområde, hvor de fikk høre og se kulturelle og historiske steder fra steinalderen opp til våre dager.

I Gamma fikk de høre birkebeinerfortellingen og senere så de filmen om birkebeinerne.

Norges historie
Gjennom en uke på Mesnali Leirskole får elever bl.a. formidlet Norges historie. Deltakerne ble også med på en slik historisk reise og fikk se, høre og kjenne den konkrete historisk formidlingen på Maihaugen, på samme måte som skolene får som besøker oss.

Ses igjen i Knaben
Det er den ene gangen i året at leirskolelærere har mulighet for å treffe hverandre og kurset/samlingen er en viktig arena for dem.

Annethvert år er det landsmøte og neste år er det igjen tid for det. Da møtes lærerne til både kurs og landsmøte i det gamle historiske gruvesamfunnet, Knaben, i Vest-Agder.

You may also like...