Ut i friluft med leirskolen gir rike opplevelser

Camp Sjusjøen er en av landets eldste leirskoler. Og oppholdet setter spor i elevene som kommer hit.

Bålkos med pinnebrød.

Bålkos med pinnebrød.

Mesnali Leirsted har siden starten drevet leirskolen i samarbeid med Ringsaker kommune. Leirstedet het tidligere Mesnali Ungdomssenter og Leirskole, for noen år siden ble dette forenklet til Mesnali Leirsted. Leirskolen fikk da navnet Camp Sjusjøen. Sjusjøen er fjellområdet vi bruker, flott natur og tilrettelagte stier og løyper. Leirstedet på Mesnali har en unik plassering mellom by og fjell, det gir oss tilgang til unik natur og mulighet for å kjenne på de opplevelsene som det bringer.

Blant de 52 offentlige godkjente leirskolene i Norge, har Camp Sjusjøen plenty med tilbud på plakaten, og når leirskoleoppholdet er omme, så har det skapt nye historier, nye erfaringer og opplevelser for elevene.

Ved foten av Sjusjøen
– Sjusjøen er helt spesielt fordi det finnes noe for alle. Her kan alle uansett nivå oppleve følelsen av mestring. Vi tilpasser opplegget slik at alle skal kunne reise hjem igjen med en god opplevelse. Sjusjøen har flotte tilrettelagte stier og løyper for alle, muligheten for topptur i dobbelt forstand er absolutt til stede, forteller daglig leder for leirstedet, Thor Kristian Ringsbu.

Her lever det lange og gamle tradisjoner i veggene og i naturen, for leirskolen på Mesnali har vært driftet siden 70-tallet, og har siden tatt i mot flere tusen elever både fra Østlandet og Møre-traktene.

En nu verden
– Vi ser at elevene har veldig godt av en slik uke, en uke hvor man kan lære i et annet miljø enn det en er i til daglig. Her blir man tettere sveiset sammen. Flere av lærerne forteller om A-ha-opplevelser, for eksempel elever som har slitt med den vanlige skolehverdagen blomstrer på leirskole. Her opplever de mestring på en annen arena enn den daglige. Barnas kontakt med dyr åpner ofte en ny verden, sier Ringsbu.

Og det er spesielt én historie han ønsker å trekke fram:

– En historie som er verdt å fortelle er fra den gangen en skoleklasse med elever med spesielle behov var hos oss. Der var det blant annet en elev som ikke hadde kommunisert med tale på flere år. Eleven var stille også hos oss, men når vedkommende kom hjem igjen og møtte sin mor så snakket eleven igjen og vill gjerne fortelle om alt det som hadde blitt opplevd i løpet av leirskoleuken. En fantastisk historie som vi tenker tilbake på med ydmykhet og glede, forteller Thor Kristian Ringsbu.

You may also like...